Turer i nærområdet

Området gir mulighet for mange turvalg, her Heggmotind til høyre, og Storvikfjellet/Ånsvikfjellet i midten. Foto: Stein Raae

UT.no | Utforsker | Vatnvatnet

  • Lysløypa/Høgåsen

Start ved toppen av Hopsbakken. Ringløype på totalt ca 2.5/ 5 km. Sommer/Vinter.

  • Hopsåsen – kvartsbruddet

Start ved lysløypa: ved enden av lengste sløyfa følg stien videre til du krysser anleggsveien til kvartsbruddet. Følg veien til venstre 2-300 m. Totalt ca 6 km t/r.

Start ved Vatnet gård(”Kvartsveien”): følg veien forbi gården til venstre før Vatnlia Leirskole.  Bom like etter Vatnlia.  Veien går helt opp til bruddet.  Respekter gjerder rundt bruddet. Totalt ca 3 km t/r. Sommer/Vinter.

  • Heggmovatnet

Start ved kraftstasjonen: følg bomvei til venstre ved P-plass. Går opp til ytterenden av Heggmovatnet. Totalt ca. 5 km t/r. BJFF har hytte innerst i Heggmovatnet (Heggvassbu). Medlemmer har tilgang til båt. Sommer/Vinter. NB! Observer usikker is ved utløpet av Heggmovatn vinterstid.

  • Allmenningsdalen – Heggmoen

Start ved kraftstasjonen: To stier. Den første et par hundre meter øst fra P-plass ca 1 km til badekulp ved Heggmoelva.  Den andre følger sti fra grustaket østover mot Allmenningselva.  Bru over Heggmoelva. Noe myr og fururabber. 2 km t/r. Sommer/Vinter. NB. Observer usikker is ved elv og utløp vinterstid.

  • Steigtind (730 moh)

Start ved Vatnet gård: Følg veien til Vatnlia leirskole. Skogsvei/sti bak leirskolen mot Langvasselva. Følg stien over Småbakkmyran langs Langvasselva til toppen av dalen ved tjern 194 moh.  Ta av fra stien mot nord til foten av toppen. Myr og bjørkekratt til du kommer over skoggrensen.  Derfra lett å navigere. Siste 400 m opp en bratt grusskråning. Følg stien. Ca 14 km t/r. Sommer/Vinter.

  • Skautuva (626 moh)

Som mot Steigtind. Fortsett stien forbi tjern 194 moh til sør for Langvatnet. Ta til høyre på sti øst for Bostolia. Ta vestover fra stien i Bostoliskardet, over Storfjellet til Skautuva. Sommer/Vinter.

  • Erlingbu

Som mot Steigtind. Fortsett stien forbi tjern 194 moh til Erlingbu(BUL hytte).  Kan fortsette stien videre til Soløyvatnet og videre lysløypa til byen, evt. langs Hopsåsen sørover Malmveien til Kvalvåg/R80. Vatnet-Erlingbu ca 12 km t/r. Myr og skogsterreng. Sommer/Vinter.

  • Sørfjorden

Start ved Vatnet gård: Følg veien mot Vatnlia. Ta av i første svingen i bakken på sti nordøstover.  Følg stien langs Innervatnet mot Langnesodden ved Sørfjorden. Noe utydelig sti langs Klubbvatnet. Hold ned mot vatnet. Krysser bru mellom Kristivatnet og Klubbvatnet. Et bratt parti ved Bladtjønna, men relativt godt sikret.  Ellers småkupert gjennom myr og skogsterreng. BJFF hytte ved Langnesodden. Ca 10 km t/r. Sommer/Vinter.

  • Mjønesfjellet (708 moh)

Tilgjengelig fra flere steder på østsiden av Vatnet. Enklest opp Småfjellan, og følg ryggen av Vågfjellet mot toppen. Ca 14 km t/r. Sommer/Vinter.

  • Mjønestind- Midtitind (1058 moh)

Parkering ved bommen i Heggmoen. Gå opp til demningen ved Heggmovatnet, og kryss demningen og følg stien opp lia.  Etter hvert krysser du inn i nasjonalparken og kommer over tregrensen.  Deretter er det ingen sti, men terrenget flater litt ut. Hold noe til venstre for Blombakkfjellet i nordlig retning Når Midtitinden kommer til syne over horisonten begynner terrenget å bli mer lettgått. Sikt deg inn mot høyde 466 inntil du kommer til 442 vannet. Derfra går det et dårlig tråkk på skrå opp fra vannet gjennom ur og småbjørkeskog.  Det kan være enklere å gå retter opp fra vannet til du når ryggen i en nordøstlig retning.  Derfra følger du ryggen oppover.  Fra fortoppen følger du ryggen ca 500 m frem til toppen.  Den er 3-5 meter bred med greit feste.  På sørsiden er det stup.  På toppen er det en nedlagt helikopterlandingsplass. Ca 16 km t/r. Fortrinnsvis en sommerrute i godvær.

  • Heggmotinden (798 moh)

Start litt øst for høyeste punktet på veien mellom Innervatnet og kraftstasjonen. Følg bomvei som fortsetter som dårlig sti til over skoggrensen. Eventuelt start i svingen ned mot kraftstasjonen og følg stien. Begge startalternativ møtes etterhvert. Følg ryggen mellom Klubbvassdalen og bekkefaret lenger øst mot toppen.  Ca 7 km t/r. Sommer/Vinter.

  • Storvikfjellet (814 moh)/Ånsvikfjellet (1005 moh)

Som mot Sørfjorden.  Etter å ha passert Langvatnet ta av fra stien mot nordøst ned til Storvika. Gå langs sjøen mot Storelvdalen, og hold på sørsiden av dalen opp til Tverrelva. Følg elvedraget opp til vatnet. Bratt og ulendt. Forsett langs draget mellom Tverrvatnan, og skrån nordvestover mot skaret mellom Storvikfjellet og Ånsvikfjellet.

 Mot Storvikfjellet: følg ryggen sørover mot toppen fra skaret mellom Ånsvikfjellet og Storvikfjellet.

Mot Ånsvikfjellet: ta av litt før skaret på østsiden av fjellet og skrån mot toppen.  Mye sva. Bratt og ulendt. Luftig på toppen.  Meldingsflaske i varden. 8-14 timers tur.

  • Gårdstufter fra en svunnet tid

Opplev nedlagte gårdtufter fra brukene rundt Vatnet, for eksempel Skjellet, Heggmoen og Allmenningen.  Noen steder er grunnmurene fremdeles godt synlige, – andre steder må du lete for å finne tegn på tidligere tids bosetning.  Det er imidlertid mye av utmarka rundt Vatnvatnet som i hundrevis av år har gitt utkomme til gårdsbruk i vårt nærområde. Når bufe ikke lenger benytter seg av beitene gror også rydningene igjen.

Se for øvrig beskrivelse av de ulike brukene under Historie/Bakgrunn.