Bli medlem

Du kan bli medlem i Velforeningen ved å kontakte noen av medlemmene i styret, eller betale gjeldende årskontingent for 2021 på kr 200 til foreningens bankkonto 1503.47.10152 eller Vippskonto 558481

VIKTIG: Merk innbetalingen med navn, adresse, e-post og telefon.