Styret

Styret 2021
Leder: May Lill Ellingsen, e-post: maylillr@gmail.com
Kasserer: Per-Arne Mikalsen, e-post: pemika@online.no

Styremedlemmer:
Eirik Bjørgum
Kari Bøckmann
Gudmund Andreassen
Håvard Kraglund
Bjørn Hugo Hansen

Hvis du har spørsmål eller nyheter til hjemmesiden – send hit: vatnvatnet.omegn.vel@gmail.com