Styret

Styret 2022
Leder: May-Lill Løkaas Ellingsen, e-post: maylillr@gmail.com
Kasserer: Per-Arne Mikalsen, e-post: pemika@online.no

Styremedlemmer:
Eirik Bjørgum
Bjørn Hugo Hansen
Gøril Ursin

Hvis du har spørsmål eller nyheter til hjemmesiden – send hit: vatnvatnet.omegn.vel@gmail.com