Styret har oppdatert kontaktinformasjon over alle i området vårt

Mange i Vellet har spurt oss hvorfor dere ikke har hørt noe fra styret de siste årene. En av årsakene er at kontaktinformasjon ikke har vært oppdatert. I løpet av de siste månedene har styret gjennomgått grunnboken, og ringt rundt til alle dere som vi ikke har hatt oppdatert kontaktinformasjon på.

Kontaktoversikten er nå komplett. Vi overtok ca. 55 bekreftede epostadresser fra det gamle styret, og har nå fått 259 bekreftede kontaktpunkter til samtlige av de 206 gnr/bnr som dekkes av området i vedtektene.  Dette inkluderer de fleste deleierne der eiendommen er eid av to eller flere personer.

Av 206 eiendommer i området vårt ønsker 2 eiendommer ingen kontakt med Vellet.  6 eiendommer har ikke epostadresse og vil ha skriftlig kommunikasjon. 36 eiendommer er eid av personer utenfor kommunen. Ut over dette har styret fått nyttig informasjon om saker medlemmene er engasjert i, i tillegg til kunnskap om potensielle kandidater til styret.

Styret takker dere for tålmodighet og imøtekommenhet i forbindelse med telefonkontaktene fra styret i forbindelse med denne oppdateringen, slik at vi skal kunne kommunisere hva vi gjør for fellesskapet, og gjennom hjemmeside og FB ha en mulighet for tilbakemelding på saker dere er opptatt av.