Velkommen til ny versjon av hjemmesiden

På årsmøtet i Vatnvatnet og Omegn Velforening høsten 2020 ble styret bedt om å re-etablere hjemmesiden. Styret er glad for å melde at siden nå har blitt kvalitetssikret, og skal være mer robust mot hacking angrep. Vi håper siden vil være til nytte for såvel medlemmer som generelle brukere av området. Vi ønsker tilbakemelding på innhold, – både det som er lagt inn og innhold som ønskes tatt inn.

Siden har en generell del som er tilgjengelig for alle, og en medlemsdel som krever passord. Passord er tilgjengelig for alle betalende medlemmer, og vil gjelde for 12 måneder av gangen.