Beste klekking av rødlistet småmåse på flere tiår

Velforeningen inngikk et samarbeid med IRIS i vår der det ble satt ut en avansert måseskremmer(se artikkel av 13.5.21) på en av de viktigste biotopene for småmåse i vassdraget vårt. Hensikten var å holde de store mengdene med stormåse borte fra småmåsen hekkeplasser.

Det vil være kjent for lokalfolk at stormåsens bidrag i vassdraget har vært forsøpling og fortæring av småmåse egg og unger. De har aldri hekket i området, og heller ikke hatt en historisk tilknytning her.

Vi kan nå trekke noen konklusjoner fra anvendelsen av måseskremmeren

  • det har i stor grad vært mulig å holde stormåsen borte fra småmåsebiotopene, uten at dette har forstyrret småmåsen.
  • småmåsen har kommet tilbake til gamle hekkeområder der stormåsen tidligere har invadert området.
  • vi har opplevde den beste klekkingen av småmåsekyllinger på flere tiår, og en vesentlig del av disse kyllingene har unngått å bli drept av stormåsen, fordi stormåsen har blitt holdt unna biotopene.
  • vannkvaliteten der måseskremmeren har stått har også bedret seg.

Småmåsen er nå flygedyktig, og er på vei ut av området vårt. Vellet har derfor flyttet måseskremmeren til et annet belastet område av Vatnet, der stormåsen påvirker vannkvaliteten mer enn biotopen til småmåsen. Vier IRIS stor takk skyldig for konstruktivt samarbeid for å ta vare på en viktig del av faunaen i Vel-området.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *