Nytt dekke på Forskaia

For alle som har vært nedom Forskaia de siste månedene vil de ha sett at en del av plankene har vært knust.  En uheldig traktortransport bidro til skaden i vinter.  Lørdag 5. juni holdt et dugnadslag fra Vellet på i solsteiken, for å fjerne ødelagt materiale, og legge nye, solide planker.  Nå er kaidekket helt og fint. Dugnadslaget bestod av Ragnar Seivaag, Christoffer Aasland, Jan Roger Benonisen og Lars-Jørgen Seivaag, og fortjener både ros og solkrem for bidraget.

To benker er nå klar til bruk

I løpet av de siste dagene har to benker nå blitt transportert ut der de skal stå.  For glade turgåere finner dere en benk ved stranda på Øspeneset, og en benk langs stien mot Sørfjorden ved Strinda.  To benker venter på snøen for å få dem ut dit de skal stå, mens den siste benken vil stå langs den nye merkede stien fra Gamlifjellet til Heggmoen (samarbeid TMV/VOV).  Mer informasjon om dette kommer senere når prosjektet har kommet lengre. Styret håper benkene vil være til glede.

Skadeverk på Forskaia må stanse

Som kjent fra Facebook har det på nytt skjedd skadeverk ved Forskaia. To båter har hatt innbruddsforsøk på bensinrommet, og fortøyninger har vært kastet i elva.

Gjennom årene har båter gått på fossen, benker og livbøyer kastet på vannet, biler har blitt stygt ramponert, og fortøyninger og båter gjort hærverk på. Det er begrunnet mistanke om at dette dreier seg om barn i 10-12 års alderen. 

I samarbeid med Grunneierlaget, er det nå en dialog med tiltakskoordinator ved Tverlandet skole/leder for Tverlandet Idrettslag. Ikke bare ønsker vi å engasjere foreldre i nærområdet, men også øke oppmerksomheten på at et lite mindretall av unge ødelegger for det store flertall kjekk ungdom som bare ønsker å komme til kaia for å bade og hygge seg.

Det vurderes flere tiltak for å dokumentere skade og gjerningspersoner. Sist fredag var Avisa Nordland innom for å lage en historie om saken. Meldingen er at i fremtiden vil skadeverk bli anmeldt til politiet, og foreldre til mindreårige vil bli gjort økonomisk ansvarlige.

Exit for stormåsen?

Siden IRIS ble etablert på Vikan har området vårt vært invadert av stormåse. Dette har vært fugl som ikke bare har bidratt til forurensing og forsøpling av vann og land, men de har også fortrengt andre, stedbundne arter som for eksempel småmåsen.

IRIS har vært oppmerksom på utfordringen og har prøvd ulike løsninger. I vinter har de prøvd en såkalt måseskremmer på Vikan, med så godt resultat at de har tilbudt å la de verst berørte områdene på Vatnet prøve ut instrumentet. Måseskremmeren ble montert 12.mai, og har vist seg effektiv fra første dag.

Instrumentet er basert på solcelle, og vil gjennom en lydsensor registrere ulike fuglearter. På Vatnet vil den reagere på store ansamlinger stormåse, og utstede varslingsskrik av måse.  Det får stormåsen til å ta til vingene umiddelbart. Teknologien er avansert og baserer seg på algoritmer som skaper uforutsigbarhet av type varslingsskrik og når de sendes.

Dersom forsøket er vellykket vil vi forhåpentligvis oppleve en forbedring av vannkvaliteten, i tillegg til at småmåsehabitatene blir trygget. 

Måseskremmeren er GPS sikret, og kan fjernlokaliseres og fjernstyres. Prøveperioden går fra mai til utgangen av august.

Rastebenker på vei ut i naturen

Vinteren rant bort før vi rakk å kjøre ut benkene med snøscooter på valgte plasseringer.  Derfor vil to av de 5 benkene styret har kjøpt inn for Vellet bli stående til vi får farbare forhold for snøscooter til vinteren.

Imidlertid vil tre benker bli kjørt ut med båt i nær fremtid.  Styret kommer tilbake til detaljer om plassering av disse.

Nix nett- foreløpig

Muligheten for å koble seg på fiberkabel i området har nå vært sjekket med forskjellige aktører. Andreas Sjurheim har sjekket mulighet for fysisk kabelforbindelse og fått negativt svar. Kostnaden med grøfting fra Hopen står ikke i forhold til det potensielle antall abonnenter dessverre.

Ronny Langfjord har også sjekket muligheten for trådløs forbindelse med NK nett, med plassering av en sender sentralt i området vårt. Den muligheten er foreløpig ikke til stede fordi en slik sender ikke står nær nok eksisterende infrastruktur for NK nett.  De utelukker ikke muligheten over tid, men det er en fare for at dette kan ta tid. Styret takker for initiativ og bistand i denne saken.

Interessert i fiberkabel?

Andreas Sjursheim på Tverlandet har lagt følgende inn på Facebook-siden for Vatnet:

I forbindelse med at Bodø kommune har fått fiber til vannverket fra kraftverket, er det kanskje en liten sjanse for at vi fastboende og hyttefolk kan få fibertilknytning gjennom samarbeid med Signal Bredbånd og Nordlandsnett. Jeg er i samtale med Nordlandsnett og Signal for tiden, og lurer på om det er noen flere interessenter? Det vil i første omgang være aktuelt for de som bor i nærhet til hovedtraséen (langs veien og der strømlinja går).

For dem som ikke har sett denne notisen på Facebook og er interessert i fiberkabel kan de henvende seg til stein@raae.org (leder for Vellet), så skal interessen koordineres videre til Signal Bredbånd/Nordlandsnett.

Påskefiske avlyst

Velforeningens isfiskekonkurranse er blant de mange aktiviteter som rammes av den pågående pandemien.  Styret har etter kommunens siste innstramminger kommet til at det ikke er forsvarlig å arrangere aktiviteter der vi risikerer å ikke kunne innfri krav til sosial avstand og antall.  Vi ønsker alle våre medlemmer og andre en riktig god påske, og gleder oss til tider der vi igjen kan samles til hygge og samvær.

Styret

Årsmøtet i Vellet utsettes grunnet smittevernsbegrensninger

Årsmøtet i Vatnvatnet og Omegn Vel var opprinnelig satt til 23. mars 2021.  Grunnet de begrensninger som smitteverntiltak i øyeblikket setter, har styret sett seg nødt til å utsette årsmøtet til senere.  Styret vil komme tilbake til nytt tidspunkt etter neste styremøte i slutten av mars 2021. Styret vil gi en måneds varsel til medlemmene i forkant av ny innkalling, i henhold til vedtektene.

Benker søker tilholdsted

Styret i Vatnvatnet og Omegn Vel har i år satt av midler for utplassering av benker på steder der de kan være til glede for folk som ferdes i området vårt.  Vi tar gjerne mot forslag til egnede steder for slik plassering, og håper at vi kan benytte vinterføret til utkjøring av benkene.  Forslag kan sendes til leder for Vellet på stein@raae.org .  Styret vil sjekke med relevant grunneier om tillatelse for plassering.