En liten hilsen fra den nye lederen

Det er med stor glede at jeg nå går inn som leder i Vatnvatnet og omegn vel, et vel som ble stiftet allerede i 1951.

Jeg ønsker her å fortelle litt om meg selv slik at dere medlemmer vet litt om hvem jeg er når jeg nå skal i gang med å videreføre den gode jobben som tidligere styre og ikke minst leder har gjort. Jeg har noen store sko jeg må fylle etter Stein Raae som har gjort en fantastisk jobb.  Men jeg vil prøve så godt jeg kan og videreføre det gode arbeidet som allerede er blitt gjort og selvfølgelig ta imot nye saker som måtte komme inn. Jeg ønsker en lavterskel for å ta kontakt dersom dere medlemmer har idèer eller andre ting dere ønsker å ta opp med meg eller de andre i styret. Ny kontaktinformasjon er nå tilgjengelig på hjemmesiden vår.

Jeg heter altså May-Lill Løkaas Ellingsen, født Løkaas og er gift Ellingsen. Jeg er altså gift med sønnen til Stig og Helga Ellingsen som har hytte rett over veien for Jentofts minde/Feriekolonien. Jeg er 50 år, gift og har ei datter på 16 år som elsker å være her på Vatnvatnet. Vi fikk endelig kjøpt hytta vi har ønsket oss lenge, nemlig nabohytten til Jentofts minde (Litt oppi skogen) Her har vi siden i fjor restaurert og ordnet slik at vi nå bruker hytta så ofte vi kan. Vi stortrives her.

Jeg er født og vokst opp i Bodø. Jeg jobber i dag som pensjonsrådgiver/veileder og trives veldig godt med det, selv om jeg har en universitetsutdannelse i noe helt annet. Jeg synger og har drevet med det siden jeg var barn. Jeg synger i dag i kor.  Jeg har står interesse for miljøet rundt oss og er opptatt av inngrep i naturen og hvilke følger det kan få for oss. Jeg er over snittet glad i dyr og er ganske så sosial av meg også. Så det er lov å ta turen på Solgløtt-hytta dersom dere går forbi. Her er det alltid kaffe. Ei god bok og god musikk er heller ikke å forakte. Jeg har de siste årene fått mer og mer interesse for gammelt håndverk og har veldig lyst til å prøve dette. Fra før av strikker jeg.

Jeg håper at jeg kan være en god resurs for foreningen, og gleder meg til å komme i gang.

Med vennlig hilsen May-Lill – leder i Vatnvatnet og omegn velforening.

Årsmøte i Vellet tirsdag 12.oktober 2021

Det er sendt ut innkalling til årsmøte i Vellet til alle betalende medlemmer. 

Møtet avholdes på Nordland Kultursenter 12. oktober kl 19.

Om noen ønsker å bli medlem i forkant av årsmøtet kan kontingent på kr 200 betales til kto 1503.47.10152/VIPPS 558481.  Merk innbetaling med navn og epost/mobil.

Årsmøtedokumenter vil ettersendes til nye medlemmer i forkant av årsmøtet.

Vellykket sommerfest

En deilig sensommersol og glade velmedlemmer i alle aldre preget sommerfesten i Heggmoen lørdag 14.8. Totalt 30-40 feststemte mennesker i alle aldre hadde en hyggelig samling i vakre omgivelser.

Vellets yngste konkurrerte bl.a. om hvem som fikk ballongene til å flyte raskest ned elva fra kraftverket, og etterpå vanket premier og hjemmelaget sjokoladekake fra styrets kakesjef.

Styret hadde i forkant av festen fått god hjelp av enkeltmedlemmer til å få orden på grillplassen. I tillegg har området nå fått flere benker å sitte på, slik at det er plass til mange flere til neste års sommerfest.

Beste klekking av rødlistet småmåse på flere tiår

Velforeningen inngikk et samarbeid med IRIS i vår der det ble satt ut en avansert måseskremmer(se artikkel av 13.5.21) på en av de viktigste biotopene for småmåse i vassdraget vårt. Hensikten var å holde de store mengdene med stormåse borte fra småmåsen hekkeplasser.

Det vil være kjent for lokalfolk at stormåsens bidrag i vassdraget har vært forsøpling og fortæring av småmåse egg og unger. De har aldri hekket i området, og heller ikke hatt en historisk tilknytning her.

Vi kan nå trekke noen konklusjoner fra anvendelsen av måseskremmeren

  • det har i stor grad vært mulig å holde stormåsen borte fra småmåsebiotopene, uten at dette har forstyrret småmåsen.
  • småmåsen har kommet tilbake til gamle hekkeområder der stormåsen tidligere har invadert området.
  • vi har opplevde den beste klekkingen av småmåsekyllinger på flere tiår, og en vesentlig del av disse kyllingene har unngått å bli drept av stormåsen, fordi stormåsen har blitt holdt unna biotopene.
  • vannkvaliteten der måseskremmeren har stått har også bedret seg.

Småmåsen er nå flygedyktig, og er på vei ut av området vårt. Vellet har derfor flyttet måseskremmeren til et annet belastet område av Vatnet, der stormåsen påvirker vannkvaliteten mer enn biotopen til småmåsen. Vier IRIS stor takk skyldig for konstruktivt samarbeid for å ta vare på en viktig del av faunaen i Vel-området.

Årets vannanalyser viser sprikende resultat

Vannanalysene som er tatt i år viser noe sprikende resultat. På de stedene som har hatt de verste resultatene tidligere har det vært en moderat bedring, med lavere innhold av både e-coli og intestinale enterokokker.

Det skuffende er at enkelte av de stedene som tidligere har vist null innhold av tarmbakterier i år har vist spor av dette. Det gjelder både Innervatnet, Klubbvatnet og Krestivatnet.

Generelt vil vi fraråde folk å benytte overflatevannet som drikkevannskilde. Det positive i år som tidligere år er at prøver tatt på 6-12 meter viser null spor av tarmbakterier.

En mer detaljert gjennomgang av resultatene vil sendes til betalende medlemmer av Vellet innen midten av august.

Grillfest i Heggmoen lørdag 14. august

Styret i Vatnvatnet og Omegn velforening vil med dette invitere til grillfest for alle vellets medlemmer lørdag 14. august i Heggmoen. 

Vi starter arrangementet med familieaktiviteter kl 17.00 – 19.00 med premier og kos. Sjokoladekake vil bli servert. Grillen vil være varm fra kl. 17.30 og utover kvelden, så lenge dere måtte ønske 😊. Vi gleder oss veldig til en hyggelig ettermiddag med familieaktiviteter først (alkoholfritt arrangement) etterfulgt av en fest for vellets medlemmer!  

Vi følger selvsagt anbefalte tiltak med hensyn til Covid-19 og tar forbehold om endringer dersom smittesituasjonen i Bodø skulle endre seg.

Velkommen!