Viktig om isopor og toppdykker

Styret i Vatnvatnet & Omegn vélforening har fått følgende informasjon fra Vatnet Grunneierlag:

Hei.

Grunneierlaget anmoder hytte-eiere om å ikke bruke isopor i flytebrygger, disse smuler seg opp og forurenser vassdraget (vi sjekker om det er lov å bruke isopor til flytelegeme i brygger).

Det er kommet innspill om at det er observert toppdykker i vassdraget, grunneierlaget ber om at dere som fisker må være forsiktig med å sette garn og heller dorge eller fiske fra land med stang.

Minner på at alle garn skal være merket med blåse, de skal også være merket med navn og telefonnummer.

Samtidig vil jeg anmode hytte-eiere med båter om å holde avstand til siv-områder samt å ferdes varsomt rundt i vassdraget.

Mvh Lars-Jørgen Seivaag.
Leder Vatnet grunneierlag – larssei@online.no / 95229848

Kontingent 2024

Da er det på tide å betale årets kontingent. Vi håper dere fortsatt ønsker og støtte véllet. Kontingent er 200 kr.

Det var dårlig oppslutning i fjor, så jeg håper på full oppslutning nå i 2024. Merk betalingen med Kontingent 2024. Medlemmene vil få passord til hjemmesiden når årets kontingent er betalt. Denne kan betales via bankkonto nr 1503 47 10152 eller VIPPS nr 558481.

Båt og fart på Vatnvatnet

Grunneierlaget har hatt årsmøte i Vatnet grunneierlag. Grunneierlaget har ikke fått klager på fart / tullkjøring eller mottatt rapport om nestenhendelser.

Men for å være føre var vil Grunneierlaget komme til å sette opp skilt på båtutsettene. Blant annet vil Grunneierlaget lime opp skilt under Hestsundbrua (begge veier) om å holde lav fart (en viss distanse) samt at alle viser hensyn til badende og fugler. Akkurat nå er endene og grågåsa ute på vannet med ungene sine, uheldig om disse blir skremt og kommer fra hverandre.

Styret i Vatnvatnet og omegn velforening, som Grunneierlaget, oppfordrer til at hytteeiere og deres håpefulle unge opptrer varsomt med båt. Det er spennende med fart og mye lyd, men kan oppfattes som skremmende og forstyrrende for andre. Men dersom vi alle tar hensyn så er det plass til alle i Vatnvatnet. Tilbakemeldinger til grunneierlaget direkte er helt ok.

Vi i styret i Vatnvatnet og Omegn velforening stiller oss bak anmodningen til Grunneierlaget om at det skal kjøres hensynsfullt og varsomt med båt i Vatnvatnet.

Resultat isfiskekonkurranse 2023

Vatn-vatnet og omegn velforening arrangerte isfiskekonkurranse på Vatn-vatnet skjærtorsdag 6. april i et fantastisk flott vær. Vi hadde nærmere 70 påmeldte, hovedsakelig barn. Så med smått og stort var det godt over hundre som var med oss ute på isen. Vi serverte bålkaffe og sjokoladekake. Fangsten ble ikke det helt store, men ingen gikk tomhendt hjem. Vi hadde flotte premier til de som fikk største, fleste, minste og lengste.

Den som stakk av med seieren for største fisk. Den var på 148 g. Kim Klippenberg 🐟 var den heldige vinneren. Han fikk ei teleskopstang med tilbehør.

Flest fisk fikk Mio Veimoen som klarte å få på land 6 røyer. Vant ett isfiskesett.

Når det gjelder lengste fisk var det veldig tett. Vi hadde to stykker som endte på 25 cm. Vinneren dro opp ei røye på hele 26 cm. Der stakk Kim Klippenberg også av med seieren. Han vant ei isfiskestang.

Til slutt var det minste fisk som skulle kåres. Og der var det ikke jevnt. Den minste var hele 5 cm lang. Vinneren av denne konkurransen ble Leonora Diaz Måsvær. Ho vant også ei isfiskestang.

Så på vegne av komiteen vil jeg takke alle som møtte opp for ei trivelig førpåskestund. Per-Arne, Gudmund, Kari, May-Lill, og Bjørn Hugo.

Og til slutt vil jeg rette en stor takk til Joh Løvold Handel som støtter oss med premier til denne dugnaden.

Og helt til slutt vil jeg oppfordre alle til å støtte velforeningen ved å melde seg inn. Kr 200 i året har de fleste råd til. Ihvertfall de som sogner til velforeningen ønsker vi støtte fra. Vipps til 558481 🙂

Isfiskekonkurranse 2023

DA. Endelig er det snart klart for årets isfiskekonkurranse🎣🎣🎣 på Vatnvatnet.

Det blir på samme plass som sist, og masse flotte premier. Det blir premie for største,🐟 minste,🐟 lengste🐟 og korteste.🐟 Og selvfølgelig for flest fisk.

Fiskekonkurransen starter skjærtorsdag 6. april klokka 12:00 og slutter klokka 14:00. Håper så mange som mulig tar med barna og kommer.

Vi stiller med bålpanne og bålkaffe. Pølser og lignende tar hver enkelt med. Fiskeutstyr og isbor medbringes. Vi har isbor, men ser gjerne at flere har med seg dette.

Konkurransen er selvfølgelig gratis. Det eneste vi ønsker er at de som skal delta melder seg på til komiteen ved ankomst.

Vi må dessverre ha ett lite forbehold om været. Håper værgudene er med oss. 🌞👍👍