Båt og fart på Vatnvatnet

Grunneierlaget har hatt årsmøte i Vatnet grunneierlag. Grunneierlaget har ikke fått klager på fart / tullkjøring eller mottatt rapport om nestenhendelser.

Men for å være føre var vil Grunneierlaget komme til å sette opp skilt på båtutsettene. Blant annet vil Grunneierlaget lime opp skilt under Hestsundbrua (begge veier) om å holde lav fart (en viss distanse) samt at alle viser hensyn til badende og fugler. Akkurat nå er endene og grågåsa ute på vannet med ungene sine, uheldig om disse blir skremt og kommer fra hverandre.

Styret i Vatnvatnet og omegn velforening, som Grunneierlaget, oppfordrer til at hytteeiere og deres håpefulle unge opptrer varsomt med båt. Det er spennende med fart og mye lyd, men kan oppfattes som skremmende og forstyrrende for andre. Men dersom vi alle tar hensyn så er det plass til alle i Vatnvatnet. Tilbakemeldinger til grunneierlaget direkte er helt ok.

Vi i styret i Vatnvatnet og Omegn velforening stiller oss bak anmodningen til Grunneierlaget om at det skal kjøres hensynsfullt og varsomt med båt i Vatnvatnet.

Resultat isfiskekonkurranse 2023

Vatn-vatnet og omegn velforening arrangerte isfiskekonkurranse på Vatn-vatnet skjærtorsdag 6. april i et fantastisk flott vær. Vi hadde nærmere 70 påmeldte, hovedsakelig barn. Så med smått og stort var det godt over hundre som var med oss ute på isen. Vi serverte bålkaffe og sjokoladekake. Fangsten ble ikke det helt store, men ingen gikk tomhendt hjem. Vi hadde flotte premier til de som fikk største, fleste, minste og lengste.

Den som stakk av med seieren for største fisk. Den var på 148 g. Kim Klippenberg 🐟 var den heldige vinneren. Han fikk ei teleskopstang med tilbehør.

Flest fisk fikk Mio Veimoen som klarte å få på land 6 røyer. Vant ett isfiskesett.

Når det gjelder lengste fisk var det veldig tett. Vi hadde to stykker som endte på 25 cm. Vinneren dro opp ei røye på hele 26 cm. Der stakk Kim Klippenberg også av med seieren. Han vant ei isfiskestang.

Til slutt var det minste fisk som skulle kåres. Og der var det ikke jevnt. Den minste var hele 5 cm lang. Vinneren av denne konkurransen ble Leonora Diaz Måsvær. Ho vant også ei isfiskestang.

Så på vegne av komiteen vil jeg takke alle som møtte opp for ei trivelig førpåskestund. Per-Arne, Gudmund, Kari, May-Lill, og Bjørn Hugo.

Og til slutt vil jeg rette en stor takk til Joh Løvold Handel som støtter oss med premier til denne dugnaden.

Og helt til slutt vil jeg oppfordre alle til å støtte velforeningen ved å melde seg inn. Kr 200 i året har de fleste råd til. Ihvertfall de som sogner til velforeningen ønsker vi støtte fra. Vipps til 558481 🙂

Isfiskekonkurranse 2023

DA. Endelig er det snart klart for årets isfiskekonkurranse🎣🎣🎣 på Vatnvatnet.

Det blir på samme plass som sist, og masse flotte premier. Det blir premie for største,🐟 minste,🐟 lengste🐟 og korteste.🐟 Og selvfølgelig for flest fisk.

Fiskekonkurransen starter skjærtorsdag 6. april klokka 12:00 og slutter klokka 14:00. Håper så mange som mulig tar med barna og kommer.

Vi stiller med bålpanne og bålkaffe. Pølser og lignende tar hver enkelt med. Fiskeutstyr og isbor medbringes. Vi har isbor, men ser gjerne at flere har med seg dette.

Konkurransen er selvfølgelig gratis. Det eneste vi ønsker er at de som skal delta melder seg på til komiteen ved ankomst.

Vi må dessverre ha ett lite forbehold om været. Håper værgudene er med oss. 🌞👍👍

Årsmøte i Vellet torsdag 16. mars 2023

Det innkalles til årsmøte i Vatnvatnet & omeng velforening torsdag den 16. mars 2023 klokken 1900 på Nordland kultursenter. Se vedlagt innkalling.

Innkommende saker må være oss i hende innen 2. mars 2023.

Vi håper at dere fremdeles vil støtte vårt arbeid og støtte oss med kontingent på 200 kr via bankkonto-nummer: 1503 47 10152 eller Vipps nr: 558481. Merk innbetaling med kontingent 2023. På forhånd tusen takk.

> – Innkalling

> – Årsregnskap

> – Balanse

> – Revisors beretning

Renovasjonsavgift – høringsinnspill

I det siste har Iris varslet om en ny renovasjonsforskrift som gjelder at også hytteeiere skal betale renovasjonsavgift. Vi i styret er selvsagt uenige i dette, men ønsker at dere hytteeiere gir tilbakemelding om hva dere synes om dette i email til meg: mayll@online.no

Jeg kommer på vegne av styret i Vatnet vél, sende inn et høringsinnspill og trenger derfor deres syn på dette så snart som mulig.