Årsmøte i Vellet tirsdag 12.oktober 2021

Det er sendt ut innkalling til årsmøte i Vellet til alle betalende medlemmer. 

Møtet avholdes på Nordland Kultursenter 12. oktober kl 19.

Om noen ønsker å bli medlem i forkant av årsmøtet kan kontingent på kr 200 betales til kto 1503.47.10152/VIPPS 558481.  Merk innbetaling med navn og epost/mobil.

Årsmøtedokumenter vil ettersendes til nye medlemmer i forkant av årsmøtet.

Vellykket sommerfest

En deilig sensommersol og glade velmedlemmer i alle aldre preget sommerfesten i Heggmoen lørdag 14.8. Totalt 30-40 feststemte mennesker i alle aldre hadde en hyggelig samling i vakre omgivelser.

Vellets yngste konkurrerte bl.a. om hvem som fikk ballongene til å flyte raskest ned elva fra kraftverket, og etterpå vanket premier og hjemmelaget sjokoladekake fra styrets kakesjef.

Styret hadde i forkant av festen fått god hjelp av enkeltmedlemmer til å få orden på grillplassen. I tillegg har området nå fått flere benker å sitte på, slik at det er plass til mange flere til neste års sommerfest.

Beste klekking av rødlistet småmåse på flere tiår

Velforeningen inngikk et samarbeid med IRIS i vår der det ble satt ut en avansert måseskremmer(se artikkel av 13.5.21) på en av de viktigste biotopene for småmåse i vassdraget vårt. Hensikten var å holde de store mengdene med stormåse borte fra småmåsen hekkeplasser.

Det vil være kjent for lokalfolk at stormåsens bidrag i vassdraget har vært forsøpling og fortæring av småmåse egg og unger. De har aldri hekket i området, og heller ikke hatt en historisk tilknytning her.

Vi kan nå trekke noen konklusjoner fra anvendelsen av måseskremmeren

  • det har i stor grad vært mulig å holde stormåsen borte fra småmåsebiotopene, uten at dette har forstyrret småmåsen.
  • småmåsen har kommet tilbake til gamle hekkeområder der stormåsen tidligere har invadert området.
  • vi har opplevde den beste klekkingen av småmåsekyllinger på flere tiår, og en vesentlig del av disse kyllingene har unngått å bli drept av stormåsen, fordi stormåsen har blitt holdt unna biotopene.
  • vannkvaliteten der måseskremmeren har stått har også bedret seg.

Småmåsen er nå flygedyktig, og er på vei ut av området vårt. Vellet har derfor flyttet måseskremmeren til et annet belastet område av Vatnet, der stormåsen påvirker vannkvaliteten mer enn biotopen til småmåsen. Vier IRIS stor takk skyldig for konstruktivt samarbeid for å ta vare på en viktig del av faunaen i Vel-området.

Årets vannanalyser viser sprikende resultat

Vannanalysene som er tatt i år viser noe sprikende resultat. På de stedene som har hatt de verste resultatene tidligere har det vært en moderat bedring, med lavere innhold av både e-coli og intestinale enterokokker.

Det skuffende er at enkelte av de stedene som tidligere har vist null innhold av tarmbakterier i år har vist spor av dette. Det gjelder både Innervatnet, Klubbvatnet og Krestivatnet.

Generelt vil vi fraråde folk å benytte overflatevannet som drikkevannskilde. Det positive i år som tidligere år er at prøver tatt på 6-12 meter viser null spor av tarmbakterier.

En mer detaljert gjennomgang av resultatene vil sendes til betalende medlemmer av Vellet innen midten av august.

Grillfest i Heggmoen lørdag 14. august

Styret i Vatnvatnet og Omegn velforening vil med dette invitere til grillfest for alle vellets medlemmer lørdag 14. august i Heggmoen. 

Vi starter arrangementet med familieaktiviteter kl 17.00 – 19.00 med premier og kos. Sjokoladekake vil bli servert. Grillen vil være varm fra kl. 17.30 og utover kvelden, så lenge dere måtte ønske 😊. Vi gleder oss veldig til en hyggelig ettermiddag med familieaktiviteter først (alkoholfritt arrangement) etterfulgt av en fest for vellets medlemmer!  

Vi følger selvsagt anbefalte tiltak med hensyn til Covid-19 og tar forbehold om endringer dersom smittesituasjonen i Bodø skulle endre seg.

Velkommen!

Varsel til båteiere

De siste dagers vær har vært svært unormalt for juli. I går ble det målt over 30 m/s vindstyrke på Nervatnet. De ekstreme nedbørsmengdene har ført til at vannet har steget opp til det nivået som var tidlig i mal rett etter isløsning.

Vi advarer alle som har båt liggende ved land eller i bøye om å se til båtene sine snarest. Stormen har gitt seg, men vannmengdene er voldsomme. Det er fremdeles mye vann i terrenget, og det er grunn til å anta at vannivået i vassdraget vårt vil stige ytterligere over de neste døgn.

Dugnadsinnsats for tryggere badeplass

I samarbeid med Knut Ole Nordlie, Lars-Jørgen Seivaag, Ragnar Seivaag og IRIS foretok de to dykkerne Widar Waleniussen og Elisabeth Baraa (se foto) opprydding av sjøbunnen ved Forskaia mandag 14.6.21. Widar og Elisabeth holdt på under vann til de var fri for luft, og da hadde de tatt opp 2 sykler, i tillegg til en god del gammelt metallskrap og søppel.  Det er fremdeles noe igjen, som dykkerne vil komme tilbake og fjerne før de betrakter sjøbunnen ved utløpet som ryddet.  IRIS tok imot søppelet gratis.

Vellet takker for innsatsen og håper denne oppryddingen gjør badelivet tryggere og sikrere for lokale badeengler.

Nytt dekke på Forskaia

For alle som har vært nedom Forskaia de siste månedene vil de ha sett at en del av plankene har vært knust.  En uheldig traktortransport bidro til skaden i vinter.  Lørdag 5. juni holdt et dugnadslag fra Vellet på i solsteiken, for å fjerne ødelagt materiale, og legge nye, solide planker.  Nå er kaidekket helt og fint. Dugnadslaget bestod av Ragnar Seivaag, Christoffer Aasland, Jan Roger Benonisen og Lars-Jørgen Seivaag, og fortjener både ros og solkrem for bidraget.

To benker er nå klar til bruk

I løpet av de siste dagene har to benker nå blitt transportert ut der de skal stå.  For glade turgåere finner dere en benk ved stranda på Øspeneset, og en benk langs stien mot Sørfjorden ved Strinda.  To benker venter på snøen for å få dem ut dit de skal stå, mens den siste benken vil stå langs den nye merkede stien fra Gamlifjellet til Heggmoen (samarbeid TMV/VOV).  Mer informasjon om dette kommer senere når prosjektet har kommet lengre. Styret håper benkene vil være til glede.