Farkost på avveie?

Området ved Hestsundet er flittig brukt av hytte-eiere i Innervatnet sommer som vinter. Mange bruker dette området som opplagsplass for båt, og de fleste har legitim grunn for å benytte området. Det er imidlertid registrert enkelte båter som later til å ha blitt «glemt», og som etter hvert blir benyttet som lokal søppelkasse. Dersom noen kjenner til båter som enten skal kondemneres eller av andre grunner er midlertidig glemt av eieren, kan styret bistå med å formidle transporthjelp for farkosten.

Vintervær på Vatnet

Stabilt kaldt vintervær på Vatnet for tiden med nattetemperaturer godt under -10C. Nettene er klare og vi har lagt bak oss en uke med vakker fullmåne. Januar måned ga rekordlav nedbør, og det er bare så vidt et tynt snølag på bakken. I påvente av skiføre er det mange som kan glede seg over god skøyteis. Vis oppmerksomhet ved utfallsos, og i områder der NVE har markert utrygg is. NVE’s iskart finnes på «Nyttige linker» i nedtrekkesmenyen på venstre side av hjemmesiden.

Velkommen til ny versjon av hjemmesiden

På årsmøtet i Vatnvatnet og Omegn Velforening høsten 2020 ble styret bedt om å re-etablere hjemmesiden. Styret er glad for å melde at siden i løpet av de siste 3 månedene har blitt kvalitetssikret, og skal være mer robust mot hacking angrep. Vi håper innholdet vil være til nytte for såvel medlemmer som generelle brukere av området. Vi ønsker tilbakemelding på innhold, – både det som er lagt inn og innhold som ønskes tatt inn.

Siden har en generell del som er tilgjengelig for alle, og en medlemsdel som krever passord. Passord er tilgjengelig for alle betalende medlemmer, og vil gjelde for 12 måneder av gangen.

Styret har oppdatert kontaktinformasjon over alle som hører til Vel-området

Mange i Vellet har spurt oss hvorfor dere ikke har hørt noe fra styret de siste årene. En av årsakene er at kontaktinformasjon ikke har vært oppdatert av det tidligere styret. Styret har fulgt årsmøtets henstilling og i løpet av de siste månedene har styret gjennomgått grunnboken, og ringt rundt til alle dere som vi ikke har hatt oppdatert kontaktinformasjon på.

Kontaktoversikten er nå komplett. Vi overtok ca. 55 bekreftede epostadresser fra det gamle styret, og har nå fått 259 bekreftede kontaktpunkter til samtlige av de 206 gnr/bnr som dekkes av området i vedtektene.  Dette inkluderer de fleste deleierne der eiendommen er eid av to eller flere personer.

Av 206 eiendommer i området vårt ønsker 2 eiendommer ingen kontakt med Vellet.  6 eiendommer har ikke epostadresse og vil ha skriftlig kommunikasjon. 36 eiendommer er eid av personer utenfor kommunen. Ut over dette har styret fått nyttig informasjon om saker medlemmene er engasjert i, i tillegg til kunnskap om potensielle kandidater til styret.

Styret takker dere for tålmodighet og imøtekommenhet i forbindelse med telefonkontaktene fra styret i forbindelse med denne oppdateringen, slik at vi skal kunne kommunisere hva vi gjør for fellesskapet, og gjennom hjemmeside og FB ha en mulighet for tilbakemelding på saker dere er opptatt av.

Vis hensyn til firbeinte på isen

Vannene i Vel-området er nå stort sett trygge. På grunn av lite snø i år er det svært glatt til glede for skøyteentusiaster. Dette føret er imidlertid en utfordring for elgen. Her om dagen ble en elgkalv observert da den ble skremt ut av krattskogen og ut på isen. Etter noen få meter gikk den over ende, og hadde store vansker med å stable seg på beina igjen. Om den hadde hatt en løshund etter seg ville den ikke hatt mulighet til å komme seg unna. Vis derfor hensyn og hold dine firbeinte kjæledyr i bånd når du ferdes på isen, inntil snøforholdene gir elgen mulighet til å bevege seg tryggere.