Båt og fart på Vatnvatnet

Grunneierlaget har hatt årsmøte i Vatnet grunneierlag. Grunneierlaget har ikke fått klager på fart / tullkjøring eller mottatt rapport om nestenhendelser.

Men for å være føre var vil Grunneierlaget komme til å sette opp skilt på båtutsettene. Blant annet vil Grunneierlaget lime opp skilt under Hestsundbrua (begge veier) om å holde lav fart (en viss distanse) samt at alle viser hensyn til badende og fugler. Akkurat nå er endene og grågåsa ute på vannet med ungene sine, uheldig om disse blir skremt og kommer fra hverandre.

Styret i Vatnvatnet og omegn velforening, som Grunneierlaget, oppfordrer til at hytteeiere og deres håpefulle unge opptrer varsomt med båt. Det er spennende med fart og mye lyd, men kan oppfattes som skremmende og forstyrrende for andre. Men dersom vi alle tar hensyn så er det plass til alle i Vatnvatnet. Tilbakemeldinger til grunneierlaget direkte er helt ok.

Vi i styret i Vatnvatnet og Omegn velforening stiller oss bak anmodningen til Grunneierlaget om at det skal kjøres hensynsfullt og varsomt med båt i Vatnvatnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *